Zapytania i terminy spotkań prosimy kierować na:

 

                                adres: biuro@czerwonkanieruchomosci.pl

 

                        lub pod numer telefonu: 881 062 400

 

lub poprzez:


 


 

Formularz kontaktowy:
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora danych - CZERWONKA NIERUCHOMOŚCI Anna Czerwonka w Lublinie, przy ul. Sądowa 8/1 w ramach prowadzonej działalności gospodarczej oraz jej kontrahentów i partnerów biznesowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo dostępu oraz korekty moich danych osobowych, w tym prawo do żądania zaprzestania ich przetwarzania. Ponadto, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) wyrażam zgodę na otrzymywanie za pomocą poczty elektronicznej lub inną drogą elektroniczną informacji marketingowych oraz reklamowych.